Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn
Sự kiện nổi bật
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay new
03/01/2023 - Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay
>>> Chi tiết...
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học chủ đề "Giải pháp xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Thành phố Hồ Chí Minh" new
06/12/2022 - Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học chủ đề "Giải pháp xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Thành phố Hồ Chí Minh"
>>> Chi tiết...
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập