Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Đổi mới PP Giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ
Quy mô
Cấp Trường
Ngày tổ chức
21-05-2010
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập