Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Thực tiển Giáo dục Mầm non ở Việt Nam và Nhật Bản hiện nay
Quy mô
Quốc tế
Ngày tổ chức
21-12-2010
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập