Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lí chất thải rắn (lần 3)
Quy mô
Quốc tế
Ngày tổ chức
30-03-2011
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập