Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Đánh giá 10 năm (2001 - 2010) xây dựng Nhà nước pháp quyền và những luận cứ khoa học cho việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Quy mô
Cấp Trường
Ngày tổ chức
24-11-2011
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập