Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Đào tạo nghiệp vụ Chuẩn hóa ngành TV-TT
Quy mô
Quốc tế
Ngày tổ chức
20-02-2009
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập