Hội thảo
Thông Tin Hội Thảo
Chủ đề
Đào tạo nguồn nhân lực ngành VH-DL trong xu thế hội nhập và phát triển
Quy mô
Cấp Trường
Ngày tổ chức
24-11-2009
Địa điểm
Số lượng đại biểu
0
Đơn vị phụ trách
Thông Tin Chi Tiết

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập