Tin Tức - Sự Kiện
Quyết định chấp thuận các nhiệm vụ KH&CN năm học 2021-2022

Quyết định chấp thuận đề tài NCKH cấp cơ sở Trọng điểm năm học 2021-2022:

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 1;

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 2;

Quyết định chấp thuận đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021-2022:

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 1;

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 2;

Quyết định chấp thuận đề tài NCKH cấp Khoa năm học 2021-2022:

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định.

Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn Giáo trình năm học 2021-2022:

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 1;

- Quý thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải Quyết định Đợt 2;


Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập