Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 19/10/2014Thứ Sáng Chiều

2
13/10/2014

3
14/10/2014

  • 08g30 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Áp dụng chu trình Kolb trong dạy học môn Thiên văn học Đại cương tại Trường Đại học Sài Gòn” do TS. Võ Thành Lâm làm chủ nhiệm. Mã số: CS2013-01

4
15/10/2014

5
16/10/2014

  • 07g45 (Phòng họp BGH): Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP.HCM
  • 08g00 (KLF): Nghiệm thu Giáo trình "Toán rời rạc". Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa. Mã số: GT2013-10

6
17/10/2014

  • 08g30 (Phòng họp Ban Giám hiệu) : Họp Ban tổ chức Hội thảo Khoa học: “Đổi mới chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị và Giáo dục Công dân”

7
18/10/2014

CN
19/10/2014


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập