Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015Thứ Sáng Chiều

2
26/01/2015

3
27/01/2015

  • 09h00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Kinh tế vĩ mô và Bài tập” do TS. Nguyễn Đình Luận làm chủ nhiệm. MSĐT: CS2011-57

4
28/01/2015

5
29/01/2015

  • 08h30 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Xây dựng phần mềm quản lí phòng máy bằng web” do ThS. Huỳnh Thắng Được làm chủ nhiệm. MSĐT: CS2011-17

6
30/01/2015

7
31/01/2015

CN
01/02/2015


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập