Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 26/10/2014Thứ Sáng Chiều

2
20/10/2014

  • 14g00 (Phòng họp BGH): Họp giao ban mở rộng

3
21/10/2014

  • 08g00 (Hội trường A): Hội nghị CBCC năm học 2014 – 2015

4
22/10/2014

  • 09g00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường "Khảo sát xây dựng hệ thống kỹ năng trong đào tạo nghiệp vụ du lịch của Khoa Văn hóa - Du lịch". Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thu Nga. Mã số: CS2012 - 30.
  • 15g00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng một số chế phẩm sinh học” do ThS. Nguyễn Xuân Dũ làm chủ nhiệm. Mã số: CS2013-34.

5
23/10/2014

6
24/10/2014

  • 08g30 (Phòng họp BGH): Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới chương trình đào tạo ngành GDCT và GDCD"

7
25/10/2014

CN
26/10/2014


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập