Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014Thứ Sáng Chiều

2
03/11/2014

3
04/11/2014

  • 08g00 (Hội trường A): Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
  • 10g00 (KLF): Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Bài toán giá trị đầu cho chương trình vi phân đạo hàm riêng cấp hai tự tham chiếu” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Lan làm chủ nhiệm Mã số: CS2013-10.
  • 14g00 (Hội trường A): Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

4
05/11/2014

5
06/11/2014

6
07/11/2014

  • 10g00 (KLF): Hội đồng nghiệm thu tài liệu: “Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử ” do TS. Phạm Phúc Vĩnh làm chủ biên Mã số: TL2013-01.

7
08/11/2014

CN
09/11/2014


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập