Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 28/12/2014Thứ Sáng Chiều

2
22/12/2014

 • 14g00 (Hội trường A): Giao lưu giữa sinh viên Trường Đại học Sài Gòn và sinh viên Trường Đại học Ngắn hạn Phúc lợi Sức khỏe Osaka Nhật Bản

3
23/12/2014

 • 08h00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Phần mềm quản lí công văn Khoa Công nghệ Thông tin” do TS. Huỳnh Minh Trí làm chủ nhiệm. MSĐT: CS2012-18
 • 08h00 (Phòng D003): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Tìm hiểu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học thực hành Sinh học ở THPT và THCS” do ThS. Hoàng Minh Tâm làm chủ nhiệm. MSĐT: CS2012-09
 • 09h30 (Phòng D003): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Hoàn chỉnh, nâng cao chương trình thực tập nghiên cứu thiên nhiên và kĩ năng thực tế thiên nhiên cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học” do ThS. Hoàng Minh Tâm làm chủ nhiệm. MSĐT: CS2012-10
 • 10h00 (KLF): Nghiệm thu tài liệu tham khảo “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” do TS. Huỳnh Minh Trí làm chủ biên. MSĐT: TL2012-05

4
24/12/2014

 • 08h45 (Phòng họp BGH): Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học Khóa 14.2 năm 2014
 • 10h00 (Phòng họp BGH): Họp Ban coi thi và Cán bộ coi thi tuyển sinh

5
25/12/2014

6
26/12/2014

7
27/12/2014

 • 07h00 (PhòngD201): Thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014
 • 13h00 (Phòng D201): Thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014

CN
28/12/2014

 • 06h00 (Phòng D201): Thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014
 • 13h00 (Phòng D201): Thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014

*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập