Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015Thứ Sáng Chiều

2
29/12/2014

  • 07g30 (Phòng HB305, HB406): Họp Ban chấm thi và chấm thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014

3
30/12/2014

  • 07g30 (Phòng HB305, HB406): Chấm thi tuyển sinh Cao học khóa 14.2 năm 2014

4
31/12/2014

5
01/01/2015

6
02/01/2015

7
03/01/2015

CN
04/01/2015


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập