Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 18/01/2015Thứ Sáng Chiều

2
12/01/2015

3
13/01/2015

4
14/01/2015

  • 15g00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Đại học Sài Gòn” do ThS. Trịnh Viết Toàn làm chủ nhiệm. Mã số: CS2013-61

5
15/01/2015

6
16/01/2015

7
17/01/2015

CN
18/01/2015

  • 07g30 (Hội trường A): Nhập học các lớp Cao học K14.2
  • 09g00 (Hội trường A): Khai giảng các lớp Cao học K14.2
  • 10g00 (Hội trường A): Cao học K14.2 học quy chế

*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập