Tin Tức - Sự Kiện
Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học “CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS – 2020”

Thời gian dự kiến: Ngày 18 – 19 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: 273, An Dương Vương, P.3, Q.5, Trường Đại học Sài Gòn

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sài Gòn chủ trì tổ chức hội nghị khoa học “CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS – 2020 .”

Thành phần tham gia hội nghị khoa học: gồm các giảng viên Khoa Toán – Ứng dụng và các giảng viên từ các trường đại học trong và ngoài nước, sinh viên khoa Toán – Ứng dụng và học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Toán Giải tích và những người có quan tâm.  

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 7h40 – 11h30 ngày 18 tháng 12 năm 2020 và 7h40 – 11h50 ngày 19 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm dự kiến: Cơ sở chính, trường Đại học Sài Gòn – 273 An Dương Vương, Quận 5, TP- HCM

Ban tổ chức:  

Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo tại website của Hội nghị: http://www.math.utk.edu/~phan/CAAM/


Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập