Liên hệ

Địa chỉ : Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM - Phòng C010, Phòng C011

Điện thoại : (08) 38.35.4271 - (08) 38.33.9710

Email : qlkh@sgu.edu.vn

 

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập