Hội thảo

Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo giáo viên bậc Trung học cơ sở

Quy mô : Thành phố Ngày tổ chức : 29/08/2014
Đơn vị phụ trách : Trường Đại học Sài Gòn

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ KỸ NĂNG NGHE VÀ ĐỌC TIẾNG ANH

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 22/08/2014
Đơn vị phụ trách : Trường Đại học Sài Gòn

NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGHỀ BẾP VIỆT TẠI TP. HCM

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 21/10/2011
Đơn vị phụ trách :

Về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lí chất thải rắn (lần 3)

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 30/03/2011
Đơn vị phụ trách :

Thực tiển Giáo dục Mầm non ở Việt Nam và Nhật Bản hiện nay

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 21/12/2010
Đơn vị phụ trách :

Về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xử lí chất thải rắn

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 29/10/2010
Đơn vị phụ trách :

Tập huấn truy tập thông tin theo chủ đề

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 28/09/2010
Đơn vị phụ trách :

Hội nghị Vật lí Lí thuyết toàn quốc lần thứ 35

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 02/08/2010
Đơn vị phụ trách :

Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 18/06/2010
Đơn vị phụ trách :

Đổi mới PP Giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 21/05/2010
Đơn vị phụ trách :

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và người tàn tật

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 25/12/2009
Đơn vị phụ trách :

Đào tạo nguồn nhân lực ngành VH-DL trong xu thế hội nhập và phát triển

Quy mô : Cấp Trường Ngày tổ chức : 24/11/2009
Đơn vị phụ trách :

Đào tạo nghiệp vụ Chuẩn hóa ngành TV-TT

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 20/02/2009
Đơn vị phụ trách :

Giáo dục Mầm Non

Quy mô : Quốc tế Ngày tổ chức : 25/12/2008
Đơn vị phụ trách :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập