Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & SĐH
Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 02/11/2014Thứ Sáng Chiều

2
27/10/2014

3
28/10/2014

4
29/10/2014

  • 14h00 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu lựa chọn, sử dụng một số bài tập thể dục (với gậy, với bóng) và trò chơi vận động như một học phần tự chọn để phát triển thể lực cho sinh viên nữ Trường Đại học Sài Gòn” do ThS. Lê Kiên Giang làm chủ nhiệm; Mã số: CS2013-57

5
30/10/2014

  • 08h00 (HB305): Hội thảo Khoa học “Đổi mới chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị và Giáo dục công dân”
  • 13h00 (KLF): Nghiệm thu giáo trình “Phức chất trong Hoá vô cơ” do PGS.TS. Võ Quang Mai làm chủ biên; Mã số: GT2012-02
  • 14h15 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini” do PGS.TS. Võ Quang Mai làm chủ nhiệm; Mã số: CS2013-04
  • 14h00 (Phòng họp A): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Tìm hiểu CDIO và thí điểm triển khai xây dựng chuẩn đầu ra cho khoa Công nghệ thông tin theo cách tiếp cận CDIO” do TS. Huỳnh Minh Trí làm chủ nhiệm; Mã số: CS2013-41
  • 15h00 (Phòng D101): Nghiệm thu giáo trình “Giải tích 2” do PGS. TS. Phạm Hoàng Quân làm chủ biên; Mã số: GT2012-03
  • 15h00 (Phòng D102): Nghiệm thu giáo trình “Tâm lý học trẻ em 2” do TS. Nguyễn Thị Hồng Phương làm chủ biên; Mã số: GT2013-07
  • 15h30 (KLF): Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Khảo sát thành phần hoá học rễ cây An điền sát Hedyotis pressa Piere et Pit, họ cà phê Rubiaceae” do TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến làm chủ nhiệm; Mã số: CS2013-33

6
31/10/2014

7
01/11/2014

CN
02/11/2014


*Lưu ý :
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập