Thông Báo
Thông báo Về báo cáo và bài giảng của Giáo sư Lê Quang Nẫm

Thông báo

Về báo cáo và bài giảng của Giáo sư Lê Quang Nẫm

Nhằm giúp Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh và Giảng viên khoa Toán - Ứng dụng trường Đại học Sài Gòn có cơ hội giao lưu và học tập nâng cao trình độ cũng như được nghe các chia sẻ về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu Toán từ các nhà Toán học có uy tín đang làm việc ở nước ngoài, Khoa Toán - Ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn giới thiệu về báo cáo của Giáo sư Lê Quang Nẫm, Đại học Indiana, Mỹ bao gồm 2 phần:

Phần 1: Giáo sư chia sẻ và thảo luận về chủ đề “Học tập và nghiên cứu Toán học”

Phần 2: Giáo sư sẽ giảng bài đại chúng về phương trình đạo hàm riêng

Title: Liouville type theorems for the Monge-Ampere equation

Abstract: Liouville type theorems in Partial Differential Equations are concerned with classification of global solutions. The Monge-Ampere equation consists of prescribing the determinant of the Hessian of a convex function. In this talk, we will review some Liouville type theorems for the Monge-Ampere equation in the whole space, on the half space, and we will discuss in depth the case in the first quadrant in the plane. If time permits, we will discuss an application to the Monge-Ampere equation in convex polygonal domains in the plane. This talk is based on joint work with Ovidiu Savin (Columbia University).

Kính mời quý Thầy, Cô Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên Khoa Toán - Ứng dụng và những người quan tâm đến tham dự.

Thời gian và địa điểm dự kiến: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 4/7/2022, tại Phòng C.B.101, Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, Quận 5).  

 


Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập