Thông Báo
Thông báo Về báo cáo của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Khải

Thông báo

Về báo cáo của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Khải

Tiếp theo báo cáo của GS. Lê Quang Nẫm, Khoa Toán - Ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn giới thiệu về báo cáo của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Khải, Đại học Padova, Ý về vấn đề xoay quanh lĩnh vực Giải tích và ứng dụng, các vấn đề ứng dụng của Giải tích liên quan đến điều khiển tối ưu. 

Kính mời quý Thầy, Cô Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên Khoa Toán - Ứng dụng và những người quan tâm đến tham dự.

Thời gian và địa điểm dự kiến: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00, ngày 4/7/2022, tại phòng C.B.101 Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, Quận 5).   

 


Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập